Duqm-Port MENA HALAL LIFE Duqm Oman UAE nanahalalhub Investor middle east port pier shipping logistic

ทำความรู้จัก Duqm ดูไบสอง ของโอมาน

ทำความรู้จัก DUQM ดูไบสอง ของโอมาน

      คงไม่ผิดนัก หากจะบอกว่า คนส่วนใหญ่รู้จัก ดูไบ มากกว่า ยูเออี และมีไม่น้อยเช่นกันที่คิดว่า ดูไบ เป็นเมืองหลวงของยูเออี หรือที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ บางคนเข้าใจไปถึงขนาดว่า ดูไบเป็นชื่อประเทศ ไม่มีอะไร เกี่ยวข้องกับ 
ยูเออี  ปัจจัยหนึ่ง ที่หนุนส่งให้ดูไบ เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ติดลมบนเช่นนั้น ก็มาจาก Jebel Ali Free Zone เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดูไบใช้ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ 

เมื่อยูเออี มีดูไบ แล้ว ทำไม โอมาน จะมี ดูคุม บ้างไม่ได้

ใช่ครับ เรากำลังพูดถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ “ดูคุม” หรือ Duqm Special Economic Zone Projects  ทางตะวันออกของประเทศ บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ (Hormuz) ที่ทางโอมานกำลังเร่งเดินเครื่องอย่างเต็มสูบ  เพื่อวาดหวังจะให้เป็นแข่งขันกับศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค อย่าง Jebel Ali Free Zone ของดูไบในอนาคต

MENA HALAL LIFE Duqm Oman UAE nanahalalhub Investor middle east port pier shipping logistic

                จากความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ ที่เชื่อมระหว่างยุโรปกับเอเชีย ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจร ทั้งท่าเรือ เขตเศรษฐกิจเสรี ศูนย์อุตสาหกรรม ศูนย์โลจิสติกส์ ศูนย์ซ่อมบำรุงเรือเดินทะเล โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน แหล่งท่องเที่ยวรีสอร์ท โรงกลั่นน้ำทะเล (desalination) รวมถึงเมกกะโปรเจ็กท์สที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างแผนการสร้างสนามบินแห่งใหม่ และระบบรถไฟเชื่อมโยงกับประเทศริมอ่าว (GCC) ที่ใกล้เคียงกัน

Public Authority for Investment Promotion and Export หรือที่เรียกย่อว่า PAIPED หรือ ITHRA เป็นหน่วยงานหลักคล้ายๆ บีโอไอบ้านเรา ที่คอยทำหน้าที่ส่งเสริมให้ต่างชาติไปลงทุนทั้งในเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ที่กระจายอยู่ในหลายเมือง เพื่อใช้โอมานเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศ ตะวันออกกลาง และภูมิภาคแอฟริกา

ในส่วนของ ดูคุม นั้นจะมี Special Economic Zone Authority of Duqm หรือ SEZAD ทำหน้าที่กำกับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้โดยเฉพาะ มีพันธกิจหลักคือ ประกาศศักดาเมือง Duqm ว่า สามารถแข่งขันกับ Jebel Ali Free Zone ของดูไบได้

MENA HALAL LIFE Duqm Oman UAE nanahalalhub Investor middle east port pier shipping logistic

                สำหรับ แผนพัฒนา “ดูคุม” ของ SEZAD แบ่งออกเป็น 3 ระยะ เริ่มตั้งแต่ปี 2015 – 2045 โดยปัจจุบัน มีโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินการที่สำคัญๆ ได้แก่ โครงการสร้างโรงกลั่นน้ำมันมูลค่าการลงทุน 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2019 นี้ รวมถึงโครงการสร้าง Duqm Frontier Town เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งออก 

และที่สำคัญ เขตเศรษฐกิจพิเศษ “ดูคุม” ยิ่งช่วยเสริมศักยภาพในการเป็นฐานในการทำธุรกิจในตะวันออกกลางของโอมานให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เพราะไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคง และมีความสัมพันธ์อันดีกับมหาอำนาจทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย รวมถึงถึงอิหร่านและซาอุดีอาระเบีย จนได้ชื่อว่า เป็นตลาดเปิดที่มีศักยภาพ มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติที่เสรีมากที่สุดแห่งหนึ่งในอ่าวอาหรับแล้ว จุดเด่นทางเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งของโอมานคือ การมีความตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA (Free Trade Area) กับสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ประเทศอื่นๆ สามารถใช้โอมานเป็นตัวเชื่อม (springboard) ด้านการดำเนินธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกา

MENA HALAL LIFE Duqm Oman UAE nanahalalhub Investor middle east port pier shipping logistic

                อนึ่ง ที่ผ่านมา โอมานนับเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในตะวันออกกลาง โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้แช่แข็ง เป็นต้น โดยมีสินค้านำเข้าสำคัญจากโอมานได้แก่ สินแร่โลหะ น้ำมันดิบ สัตว์น้ำสดแช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น โดยโอกาสทางธุรกิจยังเปิดกว้างสำหรับคนไทย ที่ต้องการจะไปทำการค้าและลงทุนในโอมาน โดยเฉพาะการเข้าไปลงทุนใน “ดูคุม” เพราะทาง SEZAD ได้เตรียมสิทธิประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการลดหรือยกเว้นภาษีในการดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆ การยกเว้นภาษีศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า และการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งที่ดินสำหรับการประกอบธุรกิจ


ขอบคุณที่มา :
   https://www.constructionweekonline.com/article-50830-french-four-to-set-up-in-duqm
   https://vz.ae/blog/setting-uae-mainland-company-best-option/
   http://www.udc5.com/project/el-duqm-new-city-2/
   http://www.ftwonline.co.za/article/112595/Major-terminal-operator-to-explore-transport-tech-revolution
   http://www.duqm.gov.om/duqm-sez/projects/port-of-duqm

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *