อัญมณี Gemstone gems Jewellery

“เลอค่าอัญมณีไทย” ตะวันออกกลาง ครองอันดับสองตลาดขยายตัวสูงสุด


สถาบันอัญมณีฯ เผยการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ 10 เดือน หดตัว 9.61% เหตุตลาดหลักอย่างฮ่องกงลดลง พบยอดส่งออกตลาดกลุ่มตะวันออกกลาง ขยายตัวเพิ่ม 15.41%  เป็นอันดับสองรองจากจีนที่เพิ่มสูงถึง 34.81%

อัญมณี Gemstone gems Jewellery

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในช่วง 10 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 10,195.06 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 9.61% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 325,646.18 ล้านบาท ลดลง 15.25% แต่หากหักทองคำซึ่งเป็นสินค้าที่มีความผันผวนออก การส่งออกมีมูลค่า 6,495.34 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.85% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 207,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.15%

อัญมณี Gemstone gems Jewellery

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการส่งออกเป็นรายสินค้า เครื่องประดับทองส่งออกเพิ่มขึ้น 10.65% เครื่องประดับเงินเพิ่ม 6.43% เครื่องประดับแพลทินัมเพิ่ม 0.88% ส่วนเพชรเจียระไน พลอยเนื้อแข็ง และพลอยเนื้ออ่อนเจียระไน เพิ่มขึ้น 5.86%, 4.09% และ 7.73% ตามลำดับ

สำหรับตลาดส่งออกที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ได้แก่ จีน เพิ่มขึ้น 34.81% ตามด้วยกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพิ่ม 15.41% สหรัฐฯ เพิ่ม 15.12% สหภาพยุโรปเพิ่ม 11.67% อินเดียเพิ่ม 6.59% อาเซียนเพิ่ม 6.49% รัสเซีย และ CIS เพิ่ม 3.63% และญี่ปุ่นเพิ่ม 2.28% ส่วนฮ่องกง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย ลดลง 0.23% และประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกลด 10.82%

ก่อนหน้านี้ ผอ.จีไอที เคยให้ทัศนะถึงตลาดตะวันออกกลางว่า เป็นตลาดที่มีศักยภาพมาก เป็นกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโต ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง และชาวอาหรับมีความชื่นชอบสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับ โดยเฉพาะสินค้าที่ดีมีคุณภาพสูง ชิ้นงานมีความประณีตงดงาม ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ และมีโอกาสในการขยายตลาดได้มาก โดย 3 ประเทศที่มีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการอัญมณีไทย คือ โอมาน บาห์เรนและกาตาร์

อัญมณี Gemstone gems Jewellery

โอมาน เพราะเป็นประเทศที่ประชาชนมีกำลังซื้อสูง และพ่อค้าขายส่งจากดูไบจำนวนมาก เข้าไปเปิดกิจการขายส่งในโอมาน จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย ที่สามารถขายสินค้าผ่านพ่อค้าขายส่งกลุ่มนี้ ให้กระจายสินค้าใน  โอมาน รวมถึงใช้โอมานเป็นฐานเชื่อมการค้า เข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางได้

บาห์เรน เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสูง เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และเปิดกว้างทางวัฒนธรรม มากกว่าประเทศอาหรับอื่น ๆ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดี กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน และสินค้าไทยก็ได้รับการยอมรับ รวมถึงมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อ ไปยังเพื่อนบ้านได้สะดวก จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะสามารถ ส่งออกสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับไปยังตลาดบาห์เรนไ ด้เพิ่มมากขึ้น และเหมาะจะเป็นประตูการค้าเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง ได้เช่นเดียวกัน

กาตาร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเศรษฐกิจ และปัจจุบันผู้นำเข้าชาวกาตาร์ ลดการนำเข้าสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับผ่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยหันมานำเข้าสินค้าจากไทยโดยตรงมากขึ้น จึงทำให้สินค้าจากไทยทั้งเครื่องประดับทอง เพชรเจียระไน และเครื่องประดับแพลทินัมเติบโตในตลาดกาตาร์เป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการอัญมณี และเครื่องประดับไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ เร่งบุกเจาะตลาดตะวันออกกลาง เพื่อขยายโอกาสการค้าอัญมณี และเครื่องประดับไทย


ขอบคุณที่มา : 
  https://www.infocenter.git.or.th/
  https://www.allandabout.com/trending/style_guide/doha-jewellery-and-watches-exhibition-2018-door-closes-with-a-remarkable-success/
  https://www.instagram.com/explore/tags/prakaithaigems/

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *