ส่องตัวเลขส่งออก MENA

จากตัวเลขการส่งออกสินค้าไทยปี 2018 ที่ผ่านมาของกระทรวงพาณิชย์พบว่า การส่งออกสินค้าไปกลุ่มประเทศ MENA ทั้ง 19 ประเทศ มีมูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท 252,574.49 ล้านบาท ลดลงกว่าปีก่อน กว่า 1.4 พันล้านบาท   ‘ยูเออี-ซาอุ-อิหร่าน’ มูลค่าส่งออก ยังลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ ‘บาห์เรน-ตูนีเซีย-อิยิปต์’ กลับดีวันดีคืน สินค้าส่งออกสำคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ  โทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีการขยายตัวสูง ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

สำหรับในเดือนมกราคม 2019 ที่ผ่านมา ตลาดตะวันออกกลาง 14 ประเทศ ยังหดตัวร้อยละ 8.3 สินค้าสำคัญที่หดตัวได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และตู้เย็นฯ ขณะที่สินค้ารถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยาง กลับมาขยายตัวในเดือนนี้ สินค้าที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับและเคมีภัณฑ์

 

Photo by Ahmed Carter on Unsplash

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *