ใช้เน็ตเยอะแค่ไหน ใน MENA

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า อินเทอร์เน็ตเริ่มมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รวดเร็วดังกล่าว จากสถิติข้อมูล ที่ We Are Social  ดิจิทัลเอเยนซี่และ Hootsuite ผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media/ Marketing Solutions พบว่าทั่วโลกมีประชากร เข้าถึงอินเทอร์เน็ตกว่า 4.39 พันล้านคน หรือประมาณร้อยละ 56.8 ของประชากรทั้งหมด 7.7 พันล้านคนปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของ Internet Users ดังกล่าวมาจากการแข่ง ขันอย่างหนัก ด้านเทคโนโลยีและราคาของบรรดาผู้ผลิตสมาร์ทโฟน จากตัวเลขเมื่อปี 2017 ที่มาผ่านมา มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องแรกในชีวิตสูงกว่า 200 ล้านคน จึงเอื้อต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้งาน Social Media

มีสถิติตัวเลขที่น่าสนใจมากมาย ที่เกี่ยวกับกลุ่มประเทศ MENA ซึ่งแสดงถึงการปลี่ยนแปลงทั้งภาคธุรกิจออนไลน์และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในภูมิภาคดังกล่าว โดย เฉพาะที่หลายท่านแคลงใจว่า “คนอาหรับใช้อินเทอร์เน็ตมาก -น้อยขนาดไหน?”  มา ติดตามหาคำตอบกันครับ

อ้างอิงจากตัวเลขประมาณการของ The United Nations Population Division ปี 2019 ภูมิภาค MENA มีประชากรทั้งสิ้น 457,189,816 คนจากทั้ง 19 ประเทศ นับจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2019  มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น 278,039,250 คนคิดเป็นร้อยละ 64.5 ของประชากรทั้งหมดอิหร่าน ครองแชมป์ ประเทศที่มีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดใน MENA คือ 56.7 ล้านคน รองลงมาคือ อียิปต์ 49.23 ล้านคน และซาอุดิอาระเบีย 30.25 ล้านคน

ซึ่งหากไม่รวม 5 ประเทศแอฟริกาเหนือจะพบว่าจากจำนวนประชากรทั้งหมด 258,356,867 คน ในกลุ่มประเทศอาหรับในตะวันออกกลางมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น 173.542,069 คนคิดเป็นร้อยละ 67.2 ของประชากรทั้งหมด

แล้วในประเทศเศรษฐีน้ำมันอย่าง GCC ล่ะการใช้อินเทอร์เน็ตของคนที่นั่นเป็นอย่างไร คำตอบคือคนที่นั่นเป็นสังคมก้มหน้าของจริง โดยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 92.58 ของประชากรทั้งหมด ยื่งในประเทศที่มีคนต่างชาติย้ายถิ่นฐาน มาทำงาน (EXPAT) จำนวนมาก อย่างใน คูเวต ยูเออี กาตาร์ หรือ บาห์เรน มีตัวเลขการใช้งานอินเทอร์เน็ตพุ่งสูงถึงกว่าร้อยละ 95 เลยทีเดียว

 Internet Users ใน GCC
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร้อยละ 96.9
กาตาร์ ร้อยละ 95.9
บาห์เรน ร้อยละ 95.9
คูเวต ร้อยละ 98.0
ซาอุดิอาระเบีย ร้อยละ  88.6
โอมาน ร้อยละ 80.2

แล้วโซเชียลเน็ตเวิร์คล่ะเป็นอย่างไร?

มีข้อมูลที่คาดไม่ถึงคือ กาตาร์ กลายเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรเข้าถึง Social Media ผ่านทางมือถือมากที่สุดในโลก ที่ร้อยละ 95 หรือกว่า 3 ล้านคนอันดับสองคือ ยูเออี ที่ร้อยละ 88 หรือ 8.2 ล้านคนธุรกิจช็อปปิ้งออนไลน์เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกขณะเนื่องจาก หลายประเทศที่นั่นมีสภาพอากาศที่ร้อน (บางช่วงสูงถึง 50 องศา) ทำให้คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เปลี่ยนมาช็อปปิ้งทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นแอพลิเคชั่นที่ครองใจคน MENA มากที่สุด คงหนีไม่พ้น Facebook โดยทั้งภูมิภาค มีผู้ใช้ Facebook สูงถึง 116.56 ล้านคน โดยอิหร่านเป็นประเทศที่มีผู้ใช้ Facebook เยอะที่สุด 40 ล้านคนรองลงมาเป็นอียิปต์ 35 ล้านคน แอลจีเรีย 19 ล้านคนตามมาด้วยซาอุดิอาระเบีย 18 ล้านคน และอิรัก 17 ล้านคน

ภาษาอาราบิก กลายเป็นภาษาที่มีผู้นิยมใช้สื่อสารบน Facebook มากถึง 140 ล้านคน สูงเป็นอันดับ 6 รองจากภาษาอังกฤษ สเปน ฮินดี  อินโดนีเซีย และโปรตุกีส

อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้คือ คนที่นั่น ไม่นิยมใช้ Line ในการติดต่อสื่อสารเหมือนบ้านเรา แต่จะใช้ WhatsApp เหมือนประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ โดยในยูเออีมีผู้ใช้ WhatsApp สูงถึงร้อยละ 83 หรือ 7.84 ล้านคน ส่วนมากใช้ในการติดต่อธุรกิจ

Photo by rawpixel on Unsplash,Chenchen Hu on Unsplash,Tim Gouw from Pexels

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *