แชมป์ “ขาช็อป” เบอร์หนึ่งโลก


เห็นแต่งตัวมิดชิด ปิดหน้าเปิดแค่ตาแบบนั้น ใครจะเชื่อครับว่า มาดามจาก??ซาอุดิอาระเบีย?? จะเป็นผู้หญิงจาก
ประเทศที่ใช้จ่ายเงินซื้อเครื่องสำอางมากที่สุดในโลก ไม่ได้มโนนะครับแต่มีผลสํารวจจาก Picodi.com มายืนยัน

เมื่อเดือนมิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้ทําแบบสํารวจสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 9,000 คน จาก
40 ประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว พบว่า มาดามจาก
ซาอุดิอาระเบีย มีการจับจ่ายใช้สอยเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก เฉลี่ยต่อ
คนอยู่ที่ 909 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย ก็ไม่มากครับ แค่ประมาณ 28,000 บาท ส่วนเบอร์สองก็ไม่ใช่คนอื่น
คนไกล เป็นสุภาพสตรีจากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ใช้เงินสูงถึง 694 ดอลลาร์
สหรัฐ/ปีประมาณ 21,000 บาท ในการจับจ่ายใช้สอยดังกล่าว ซึ่งสาวๆ ยูเออีเหล่านี้ยังซอบซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่
ออกมาใหม่ในตลาด และมีความเชื่อมั่นใน แบรนด์สินค้า ค่อนข้างสูง อีกทั้งพบว่าร้อยละ 71 ตัดสินใจซื้อ เพราะ
คุ้มค่ากับราคาอีกด้วย ส่วนอันดับสาม และอันดับสี่ จะเป็นสาวจีนและสาวอังกฤษ ซึ่งมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย 568
ดอลลาร์สหรัฐ/ปี(ประมาณ 18,000 บาท) และ 505 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี (ประมาณ 16,000 บาท) ตามลำดับ

ผลสำรวจดังกล่าวตอกย้ำให้เห็นเลยครับว่า ผู้หญิงอาหรับ คุณเธอให้ความสนใจกับการแต่งหน้าและการใช้เครื่อง
สำอางอย่างหนักหน่วง อีกทั้งมูลค่าตลาดค้าปลีกของธุรกิจความงามและเครื่องสําอางในตลาดตะวันออกกลางและ
แอฟริกาเหนือได้ทะยานขึ้นกว่าร้อยละ 8 มีมูลค่ารวมกว่า 3.49 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ(ประมาณ 1 ล้านล้านบาท)
ในช่วงปี 2562 เลยทีเดียว

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *