Guru Talk

ผลไม้ไทยในดูไบ(1) รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

ผมเขียนบทความนี้ที่โรงแรม Hyatt Regency Deira นครดูไบ (Dubai) ซึ่งเป็นเมืองธุรกิจใหญ่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates : UAE) หรืออาจจะเรียกว่า “สิงคโปร์และฮ่องกงตะวันออกกลาง” ก็ว่าได้ เพราะมีความเจริญและทันสมัยเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยัง ประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง เป็นศูนย์การบิน…

จิรรัช ชัยวรวีร์ Freeza OEM

ถ้าพูดถึง “ตัวจริงเสียงจริง” ธุรกิจผลไม้ Freeze Dried ในตะวันออกกลาง  Freeza OEM กลายเป็นหนึ่งชื่อที่คนส่วนใหญ่นึกถึง เพราะจากประสบการณ์ที่เริ่มจากการลงพื้นที่จริงรวมถึงการพัฒนาไปสู่การมีช็อปของตัวเองในโครงการ Thai Mart ที่บาห์เรน จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นผลไม้ Freeze Dried แบรนด์แรกที่สามารถปักธงไทยในตะวันออกกลาง