Guru Talk

ผลไม้ไทยในดูไบ(1)

ผลไม้ไทยในดูไบ(1) รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผมเขียนบทความนี้ที่โรงแรม Hyatt Regency Deira นครดูไบ (Dubai) ซึ่งเป็นเมืองธุรกิจใหญ่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates : UAE) หรืออาจจะเรียกว่า “สิงคโปร์และฮ่องกงตะวันออกกลาง” ก็ว่าได้ เพราะมีความเจริญและทันสมัยเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยัง ประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง…