MENA Exporter

กาตาร์ เป็นคำตอบที่..

กาตาร์เป็นตลาดสำคัญอันดับ 3 ของไทยในตะวันออกกลางรองจากซาอุดิอาระเบียและยูเออี ด้วยมูลค่าการส่งออก กว่า 379 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2018 อาจจะดูไม่มาก แต่หากพิจารณาการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า กว่าร้อยละ 20 ในขณะที่ประเทศกำลังถูกคว่ำบาตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ต้องบอกว่า ไม่ธรรมดาเช่นกัน